OaseLogoAdv

Oase: de inhaalslag in tandheelkundige software

In de mondzorgverlening van vandaag de dag is moderne, flexibele software een voorwaarde om snel op veranderende regelgeving en marktomstandigheden in te kunnen spelen. Continu wijzigende declaratievoorwaarden, BTW, aanscherping van regelgeving ten aanzien van hygiëne en nieuwe serviceproducten zoals Pien, Zorgsom, TTS, Dios en IXorg zijn enkele voorbeelden van veranderingen waarvoor VST software, in het softwarepakket Oase, een oplossing heeft.

Met de nieuwste programmeermethodes, een modulaire aanpak en opererend op moderne SQL databases heeft het team van VST software een compleet nieuw praktijkmanagementsysteem voor alle soorten mondzorgpraktijken, klein en groot, weten te ontwikkelen. Jarenlange ervaring als ontwikkelaar van systemen voor de Bijzondere tandheelkunde, gebruikerservaring en intensieve input vanuit de professie garanderen een gebruikersvriendelijke en complete interface van Oase.

Het Oasepakket bevat een slim leersysteem en een toegankelijke handleiding waardoor een aparte opleiding voor het gebruik nauwelijks noodzakelijk is. Elke tandartspraktijk kan met Oase naadloos op de nieuwe situatie over gaan. Het conversiesysteem is zo geavanceerd, dat vrijwel alle nuttige data, waaronder ook grafische, uit de meeste bestaande softwarepakketten overgezet kunnen worden.

Eind 2012 is Oase door VST software in de markt gezet. Oase is opgebouwd uit jarenlange ervaring met implementatie van software in de bijzondere-tandheelkundepraktijken, maar ook in diverse andere branches. ‘Wij begrijpen als geen ander wat de impact is van ingrijpende veranderingen in een lopende organisatie,’ zegt Robbert Blauwkuip, directeur van VST en voormalig tandarts.

Het nieuwe product is in 2013 getest door een groep ‘early adopters’ en sinds januari 2014 bij een steeds toenemend aantal praktijken in gebruik. Oase is veelzijdig, stabiel en eenvoudig te onderhouden. De reacties op demonstraties zijn altijd positief en de huidige gebruikers van Oase zijn lovend over de kwaliteit en veelzijdigheid van het nieuwe systeem.

Ook bij Bijzondere Tandheelkunde Centra en AWBZ-instellingen wordt Oase, door onze jarenlange ervaring in deze branche, veelvuldig toegepast. Een snelle, vloeiende systeemovergang is belangrijk voor een lopende tandartspraktijk, weten de ontwikkelaars bij VST software. ‘Wat ons betreft kan nu elke praktijk, groot en klein, zonder problemen in korte tijd met het programma aan de gang,’ volgens Blauwkuip. ‘De definitieve dataomzetting kan doorgaans binnen één dag.’

Oase is sterk in het digitale praktijk- en agendabeheer door de roosters van zorgverleners en hun assistenten flexibel, snel en simpel aan verschillende vestigingen, kamers en/of stoelen te koppelen en in te richten naar activiteit. ‘Praktijken groot of klein moeten op basis van een budget kunnen plannen en agenderen om voldoende rendement uit de werkzaamheden te halen,’ aldus Robbert Blauwkuip.

De sterke grafische weergave van Oase geeft overzichtelijk en uitgebreid inzicht in de actuele klinische en administratieve status van de patiënt. Door het geïntegreerde financiële pakket heeft de gebruiker de beschikking over een veelheid aan managementinformatie, die kan leiden tot welkome besparingen. Blauwkuip: ‘Bovendien worden de kosten voor het gebruik van Oase berekend op basis van jaarlijkse licenties per locatie en gelijktijdige gebruikers.

Dus geen hoge aanschafkosten of een ingewikkeld rekenmodel.’ De jaarlijkse gebruikerslicenties omvatten alle functionaliteiten van Oase. ‘Wij vertrouwen erop dat we een prima product hebben gemaakt.

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken